deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar!

Samenvatting reacties op broodverbetermiddelen

Hieronder volgt een samenvatting van reacties op de lezing over broodverbetermiddellen:

De les verzorgd door Jan Zweistra is een zeer boeiende ochtend geworden. Hij heeft ons er weer eens op gewezen dat het belangrijk is om te weten waar je mee bezig bent. En dus niet klakkeloos maar brood verbeter middelen toe kunt voegen, die misschien nog wel elkaar tegen werken ook. De les waarin de nodige scheikunde was verwerkt kwam dan ook op het juiste moment. Ik wil u dan ook bedanken voor dit geweldige initiatief, waar de bakkersopleiding in z’n geheel wat aan heeft. En hoop dat u dit in de toekomst vaker kunt organiseren zodat andere leerlingen gebruik kunnen maken van ander mans kennis, ook van buiten de school.

Jan Zweistra kwam naar de Fontys om ons (de bakkers) een aantal dingen bij te brengen over broodverbetermiddelen. Ik vond het een hele interessante les en ging met een voldaan gevoel naar huis aan het eind van de dag. Hij kan heel boeiend vertellen en dat kon je goed merken bij de luisteraars. Na een gezellige ochtend gingen we met een berg informatie naar huis maar ik heb er zeker wat van geleerd. Hoe je een probleem in de bakkerij op kan lossen zonder gelijk allerlei radicale beslissingen te nemen en uiteindelijk de aard van het probleem iets heel anders geworden is dan in het begin. Deze lessen zijn zeker voor herhaling vatbaar en zeer leerzaam bij een opleiding als die van ons!

Waarom was deze les interessant?
Wij als bakkers krijgen te horen van onze grondstoffen leveranciers dat we dit eens moeten proberen en dat we dat eens moeten toevoegen op ons brood. Maar eigenlijk weten wij niet eens wat we toevoegen.  Om nu eens verder door te denken en te kijken en het broodverbetermiddel eens te ontleden,  weten we nu welke stoffen er aan zijn toegevoegd en wat deze stoffen doen.

Dit was een complete les van waarom je broodverbetermiddelen  gebruikt tot en met de werking van broodverbetermiddelen. Veel onderwerpen die wij tijdens de opleiding hebben behandeld kwamen hierin terug. Om een aantal voorbeelden te noemen.
Al deze onderdelen werden geïntegreerd in een les. Daarnaast was er veel ruimte om vragen te stellen waardoor er veel interactie was wat het zeer boeiend hield. Dit kwam ook doordat hij het onderwerp vanuit verschillende oogpunten bekeek zoals vanuit de ondernemer, de docent of vanuit de bakker. Het was goed te merken dat Jan Zweistra veel ervaring heeft opgebouwd. Hij sprak met veel kunde  en overgave over de bakkerijsector waardoor ik er met een positief gevoel op terug kijk.